کمیته دانشجویی توسعه آموزش

هدف:

کمیته‌های دانشجویی نهادهایی هستند متشکل از دانشجویان داوطلب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که بستری ساختارمند برای دانشجویان فراهم می‌آورد تا بتوانند به توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک کنند. این کمیته‌ها با ایجاد بسترهای لازم برای توانمندسازی و به اشتراک‌گذاری تجربیات دانشجویان در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی تلاش می‌کنند تا با تربیت دانشجویانی که توانمندی لازم برای حمایت طلبی را دارند برای ارتقای جایگاه دانشجویان در زنجیره تصمیم‌سازی‌های آموزشی، ظرفیت‌سازی نمایند. همچنین با کمک به دانشجویان برای کسب حداکثر رشد فردی و حرفه‌ای خود، آنها را برای رهبری نوآوریهای مؤثر در حوزه آموزش پزشکی آماده می‌سازند. این کمیته‌ها در عرصه‌های مختلف نوآوری‌های آموزشی و پژوهش در آموزش، در راستای بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی گام بر‌می‌دارند.
ماموریت و شرح وظایف:
ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان دانشکده داروسازی در حوزه توسعه و نوآوری آموزش و تبدیل شدن ایشان به حمایت طلبان ارتقای آموزش خود

لینک کمیته توسعه دانشجویی آموزش پزشکی دانشگاه
https://edc.tbzmed.ac.ir/?PageID=224 
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه چهارم اسفند 1400
  • توسط فرنام نوروزی