کمیته تحقیقات دانشجویی

لینک کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 

 تاریخچه و رسالت:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1376 با تصویب شورای عالی دانشگاه به عنوان یک تشکل علمی- دانشجویی، زیر نظر معاونت پژوهشی به طور رسمی شروع به فعالیت نمود. رسالت اصلی این مرکز بر "آموزش پژوهش" استوار است.

عمده فعالیت های این مرکز:
1. برگزاری کارگاه های آموزش پژوهش:
این مرکز بصورت منظم در هر سال تحصیلی کارگاه های مرتبط با انجام تحقیق و پژوهش را برای دانشجویان علاقه مند برگزار می کند:
     کارگاه آشنایی با تحقیق و پژوهش
     کارگاه جستجوی الکترونیکی منابع
     کارگاه روش تحقیق مقدماتی
     کارگاه روش تحقیق پیشرفته
     کارگاه پروپوزال نویسی
     کارگاه آنالیز آماری و نرم افزارهای وابسته (Spss )
     کارگاه End-Note
     کارگاه مقاله نویسی
     کارگاه اخلاق در پژوهش

2. حمایت از طرح های تحقیقاتی:
کمیته تحقیقات دانشجویی تنها مرکزی است که دانشجو می تواند مجری طرح تحقیقاتی خود باشد. در دیگر  مراکز تحقیقاتی و شوراهای پژوهشی دانشکده ها دانشجو نمی تواند مجری اصلی طرح تحقیقاتی باشد. این کمیته با برگزاری کارگاه های نظام مند، دانشجو را قادر می سازد تا شروع به نوشتن پروپوزال طرح تحقیقاتی خود کرده و با راهنمایی استاتید مربوطه طرح خود را عملیاتی کند.

 

3. همکاری در برگزاری کنگره ها، همایش ها و سمینارها:
این کمیته در برگزاری کنگره ها و همایش های بین المللی و کشوری و دانشگاهی با دانشجویان فعال و علاقه مند همکاری می کند.

 

4. هسته های پژوهشی:
هسته های پژوهشی در کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشکده ها تشکیل می شوند و نقش آن ها ارائه مشاوره های علمی جهت تنظیم پروپوزال (پرسشنامه) مربوط به پایان نامه و همچنین غیر از پایان نامه مربوط به طرح های تحقیقاتی ارائه شده به کمیته تحقیقات دانشجویی است.

کمیته های تحقیقات دانشجویی  دانشکده ها:
در کمیته های دانشجویی  دانشکده ها 7 عضو در قالب دبیر، مسئول پژوهشی، مسئول روابط عمومی،مسئول آموزشی، مسئول انفورماتیک و مسئول پژوهشی ،مسئول فناوری ،تجاری سازی و انفورماتیک دانشکده ها فعالیت می کنند.. انتصاب اعضای دانشجویی از طریق برگزاری انتخابات سراسری در سطح دانشکده ها هر 18 ماه یکبار انجام می پذیرد. علاوه بر 7 عضو اصلی، دانشجویان علاقه مند می توانند در قالب عضو فعال به عضویت کمیته درآمده و مشغول فعالیت های دانشجویی شوند.

 

اعضای کمیته های دانشجویی دانشکده داروسازی


سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه: دکتر لیلا نیک نیاز

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده:
دکتر ساناز حامدیزدان

 

 
 
 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هشتم آبان 1402
  • توسط مهدیه راوی