رییس امور اداری

رییس اداره امور عمومی

آقای ایوب عیوض زاده
شماره تماس مستقیم: 33377458
شماره تماس داخلی: 302
شرح وظایف
 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و چهارم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی