برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

رییس امور اداری

رییس اداره امور عمومیآقای ایوب عیوض زاده

شماره تماس مستقیم: 33377458
شماره تماس داخلی: 302

شرح وظایف