شرح وظایف معاون تحقیقات و فنآوری دانشکده


 معاونت پژوهشی دانشکده ماموریت دارد تا زمینه مطلوب را جهت ساماندهی و ارتقای فعالیت های تحقیقات و فناوری در راستای برنامه عملیاتی دانشکده و دانشگاه فراهم سازد. وظیفه کلی این معاونت ساماندهی و ارتقای فعالیت های تحقیقات و فناوری در دانشکده بوده و مسئولیت تنظیم سیاستها و عناوین پژوهشی دانشکده به نحو هماهنگ با سیاستهای دانشگاه و در مرحله بعد مسئولیت هدایت پژوهشگران در جهت اجرای سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد.
 
الف: شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری دانشکده در حوزه تحقیقات
 1. نظارت بر فرآیند تصویب طرحهاي تحقيقاتي
 2. ارائه خط مشی و تعیین و تصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهای دانشگاه
 3. مساعدت دراجراي طرحهاي تحقيقاتي
 4. نظارت برتشكيل شوراي پژوهشي دانشکده
 5. حضور در جلسات شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه
 6. نظارت بر اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه
 7. نظارت بر عناوین طرحهای پیشنهادی از نظر تطبیق با اولویتهای پژوهشی دانشگاه
 8. نظارت بر روند اجرای پایان نامه ها
 9. نظارت بر رعایت اصول اخلاق در پژوهش در حوزه دانشکده
 10. نظارت بر فرآیند چاپ کتاب و انتشار مجلات دانشکده
 11. هماهنگی با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص تألیف، ترجمه و چاپ کتاب و نشریه
 12. برگزاري كارگاههاي آموزشي و پژوهشي در معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پس از نياز سنجي
 13. نظارت بر عملكرد پژوهشي اعضاي هيات علمي و جمع آوري مستندات آنها شامل :كتابهاي تاليفي اساتيد، مقالات چاپي در نشريات داخلي و خارجي اساتيد مقالات ارائه شده در همايش ها و سمينارهاي اساتيد
 14. ارائه مستندات فعاليتهاي پژوهشي اساتيد جهت ارزشيابي سالانه (نظارت بر تکمیل مستندات در سامانه پژوهان)
 15. هماهنگی و انجام مكاتبات مربوط به شركت اعضاي محترم هيات علمي در همايشهاي داخل و خارج از كشور با معاونت تحقیقات و فناوری
 16. شرکت در جلسات هئیت رئیسه دانشکده
 17. نظارت بر فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
 18. نظارت بر حسن اجرای سياستهاي حوزه تحقيقات دانشگاه مصوب شورای پژوهشی دانشگاه
 19. نظارت بر هزینه کرد اعتبار پژوهشی تخصیص یافته در محدوده اختیارات دانشکده
 20. نظارت بر ابلاغ سریع سیاستها، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به حوزه تحقیقات و فناوری به دانشکده
 21. نظارت بر حسن اجرای اسناد بالادستی در حوزه پژوهش مانند : نقشه جامع علمی کشور
 22. نظارت بر تدوین برنامه عمل و نقشه راه پژوهش در گروههای مختف دانشکده
 
ب: شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری دانشکده در حوزه فنآوري
تشکيل دفتر فنآوري و همکاري دانشکده با صنعت به شرح زير:

شرح وظایف مسئول دفتر فناوری و همکاری دانشکده با صنعت
 1. تسلط کامل بر قوانین و آیین نامه های  بالادستی
 2. تهیه و ارائه لیست توانمنديهاي دانشكده در زمينه خدمات پژوهشي، فناوری و همکاری با صنعت در قالب وب سایت، پمفلت، پوستر و ... جهت اعلام به ذینفعان
 3. تقویت و توسعه فعاليتهاي همکاری دانشكده با صنعت
 4.  تعیین تکلیف و ساماندهی امور مربوط به قراردادهاي همکاری دانشكده با صنعت
 5.  برگزاري جلسات منظم و هماهنگ شده مابين دانشكده و واحدهاي صنعتي بمنظور ارایه توانمندیهای واحد و دریافت نظرات و مشکلات صنعت
 6.  پيگيري جذب گرنت­هاي صنعتي و كسب حمايت از صنعت براي انجام پايان نامه­هاي دانشجويي دانشكده
 7.  پيگيري و نظارت بر امور مربوط به ارائه خدمات آزمايشگاهي به صنعت
 8. پیگیری و برگزاري دوره­هاي كوتاه مدت، كارگاههاي آموزشي و سمينارهاي علمي مرتبط با نياز صنعت
 9. پيگيري امور مربوط به فعاليتهاي فناورانه دانشكده نظير ثبت مالکیت معنوی و پتنت و مشاوره جهت تشكيل شركتهاي دانش بنيان
 10.  استفاده از ظرفيت هاي تحقیقاتی و فناورانه اساتيد، دانشجویان و همکاران و شكل دهی پژوهش هاي برنامه محور و کاربردی تحصيلات تكميلي 
 11. تقویت و توسعه همگانی نمودن نتایج تحقیقات بعمل آمده در دانشکده از طریق برنامه های ترجمان دانش
 12. تدوين برنامه كوتاه و ميان مدت دفتر همکاری دانشکده با صنعت و اعلام به دانشگاه جهت انجام برنامه­‌ريزي‌هاي لازم
 13. تنظیم و ارسال گزارشات فصلی به مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده
 
تبصره 1 : مسئول دفتر فناوری و همکاری دانشکده با صنعت با پیشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده و تایید مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه و ارایه ابلاغ از سوی رئیس دانشکده تعیین می گردد.
تبصره 2: تا زمان تعیین مسئول دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده، مسئولیت انجام کلیه امور فوق الذکر بر عهده معاون تحقیقات و فناوری دانشکده می باشد.
 

 
 • ویرایش شده
 • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
 • توسط مهدیه راوی