افتخارات پژوهشی دانشکدهمنتخبین بیست و یکمین جشنواره پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذر 1401
سرکار خانم دکتر پرینا اصغریان به عنوان محقق برگزیده دانشکده، آقای آرمان طاهری به عنوان دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دکتری داروسازی و آقای میلاد مرادی محقق برتر مقطع کارشناسی ارشد شیمی دارویی


منتخبین بیستمین جشنواره پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذر 1400
جناب آقای دکتر هادی ولیزاده به عنوان محقق برگزیده دانشکده  و خانم هما رضایی به عنوان دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دکتری داروسازی
جناب آقای دکتر علی نخودچی - جناب آقای دکترابوالقاسم جویبان و جناب آقای دکتر هادی ولیزاده
هیات علمی یک درصد پراستناد ماه July سال 2019(98) نظام رتبه‌بندی ESI - Essential Science Indicators

افتخارات هفدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سال 97
جناب آقای دکتر هادی ولیزاده  - یک درصد برتر دانشمندان جهان-سال 97
جناب آقای دکتر عباس دل آذر - فناوران برتر استان هفته پژوهش سال 96

فهرست یک درصد دانشمندان برتر ماه May سال 2017(96) نظام رتبه‌بندیESI - Essential Science Indicators
کسب رتبه دوم در بین دانشکده های داروسازی کشور توسط دانشکده داروسازی تبریزسال 96
برگزیدگان شانزدهمین جشنواره پژوهش، فناوری و تجلیل از محققین و پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی تبریزسال 96
جناب آقای دکتر هادی ولیزاده و جناب آقای دکتر علی نخودچی - یک درصد برتر دانشمندان جهان-سال 95
سرکار خانم دکتر سودابه داوران-رتبه پژوهشگر برتر در استان-سال 94
جناب آقای دکتر خسرو ادیب کیا -محقق برتر دانشکده در جشنواره پژوهشی سال 94
جناب آقای دکتر محمد برزگرجلالی و جناب آقای دکتر ولیزاده- یک درصد برتر دانشمندان جهان -سال 94
خانم سولماز ملکی دیزجی - کسب مقام سوم کاربردی در جشنواره سراسری اختراعات-سال 92

خانم سیده نکیسا سید توتونچی - کسب رتبه 2 کشوری در آزمون علوم پایه داروسازی شهریور 91
سرکار خانم دکتر سودابه داوران - برنده جایزه علمی کمک به نانو فناوری یونسکو
جناب آقاي دكتر محمد برزگر جلالي -در فهرست دانشمندان برتر جهانی

جناب آقای دکتر محمد برزگر جلالی و جناب آقای دکتر یداله امیدی در فهرست یک درصد دانشمندان برتر پر استناد دنیا
افتخارات پژوهشی سال 1393
افتخارات پژوهشی سال 1392

افتخارات پژوهشی سال 1391
افتخارات پژوهشی سال 1390
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه بیست و ششم تير 1402
  • توسط مهدیه راوی