روسای پیشین دانشکده

 
 
 

روسای سابق دانشکده داروسازی تبریز

جناب آقای دکتر اسماعیل انگجی

جناب آقای دکتر سید جمال الدین افقهی

جناب آقای دکتر سلطانعلی محبوب

جناب آقای دکتر غلام حسین کشاورزی

جناب آقای دکتر جواد فرید

جناب آقای دکتر فریدون بخت آور

جناب آقای دکتر علیرضا گرجانی

جناب آقای دکتر محمدحسین زرین تن

جناب آقای دکتر جلال حنایی

جناب آقای دکتر محمدرضا سیاهی

جناب آقای دکتر یوسف جوادزاده

سرکار خانم دکتر نسرین مالکی دیزجی

جناب آقای دکتر محمدرضا سیاهی

سرکار خانم دکتر پروین ذاکری میلانی
  • ویرایش شده
  • در شنبه ششم خرداد 1402
  • توسط مهدیه راوی