برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

آزمایشگاه ها


آزمایشگاه  گیاه شناسی    
 
آزمایشگاه نانو تکنولوژی دارویی 
 
آزمایشگاه  کنترل کیفیت مواد خوراکی و آشامیدنی   

آزمایشگاه کنترل کیفیت میکروبی دارو  
 
آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی دارویی
 
آزمایشگاه کشت سلول جانوری 
 
آزمایشگاه فیزیکال فارماسی    
 
آزمایشگاه فارماکولوژی قلب و عروق    
 
آزمایشگاه تحقیقاتی فارماکوگنوزی 2     

آزمایشگاه تحقیقاتی فارماکوگنوزی 1    
 
آزمایشگاه فارماکوگنوزی و شیمی گیاهی 
 
آزمایشگاه بیوفارماسی و فارماکوکینتیک    
 
آزمایشگاه تکنولوژی دارویی 1 
 
آزمایشگاه تکنولوژی دارویی 2   
 
آزمایشگاه فارماکولوژی اعصاب
 
آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی  فارماکولوژی و سم شناسی  
 
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دارویی    
 
آزمایشگاه شیمی عمومی و تجزیه  
 
آزمایشگاه شیمی آلی    
 
آزمایشگاه تحقیقاتی مولکولی فارماکولوژی و سم شناسی    
 
آزمایشگاه سم شناسی    
 
آزمایشگاه مرکزی 
 
آزمایشگاه دارورسانی پوستی
 
آزمایشگاه فرآورده های آرایشی بهداشتی
 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی    
 
آزمایشگاه ایمونو فارماکولوژی    
 
آزمایشگاه تحقیقاتی متابولیسم و آنالیز دارو  
 
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی   

آزمایشگاه تهیه و نگهداری نمونه

آزمایشگاه بیوتگنولوژی قارچ و مخمر

آزمایشگاه سامانه نوین دارورسانی

آزمایشگاه دارورسانی سلولی

آزمایشگاه تحقیقاتی طراحی دارو

آزمایشگاه زیست مواد دارویی

آزمایشگاه تحقیقاتی سنتز مواد دارویی

آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل کیفی دارو و غذا

آزمایشگاه پروتئومیکس

آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی دارویی