برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

آزمایشگاه ها


آزمایشگاه هرباریوم و گیاه شناسی    
 
آزمایشگاه نانو تکنولوژی    
 
آزمایشگاه مواد خوراکی    

آزمایشگاه کنترل میکروبی داروها    
 
آزمایشگاه کنترل فیزیکوشیمیایی    
 
آزمایشگاه کشت سلولی    
 
آزمایشگاه فیزیکال فارماسی    
 
آزمایشگاه فارماکولوژی قلب و عروق    
 
آزمایشگاه فارماکوگنوزی 2     

آزمایشگاه فارماکوگنوزی 1    
 
آزمایشگاه فارماکوگنوزی    
 
آزمایشگاه فارماکوکینتیک    
 
آزمایشگاه فارماسیوتیکس 5    
 
آزمایشگاه فارماسیوتیکس    
 
آزمایشگاه علوم اعصاب 2    
 
آزمایشگاه علوم اعصاب    
 
آزمایشگاه شیمی دارویی    
 
آزمایشگاه شیمی تجزیه    
 
آزمایشگاه شیمی آلی    
 
آزمایشگاه سم شناسی مولکولی    
 
آزمایشگاه سم شناسی    
 
آزمایشگاه سانترال    
 
آزمایشگاه داروسازی صنعتی    
 
آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر    
 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی دارویی    
 
آزمایشگاه ایمونو فارماکولوژی    
 
آزمایشگاه آنالیز دارویی    
 
آزمایشگاه آنالیز افزاری    

 
  • ویرایش شده
  • توسط فرنام نوروزی