معاونت پژوهشی


 
 دکتر ساناز حامدیزدان
تلفن:33377459-041
فاکس: 33344798-041
 
 
ساختارهای علمی و پژوهشی هر جامعه نمایانگر روش نگرش و برنامه ریزی برای توسعه پايدار آن جامعه می باشد. بر همین اساس و با توجه به نفوذ علم و فناوری در همه ابعاد زندگی و نقش آن در تحولات دنیای امروز، سیاستگزاران ساختارهای پژوهشی کشور، با بازنگری این ساختارها و تعریف اهداف و ساختارهای جدید سعی در سوق دادن ظرفیت های پژوهشی کشور در جهت استفاده حداکثری از قابلیتهای فردی و جمعی در همه زمینه ها از جمله علوم دارویی دارند. در همین راستا دانشکده داروسازی تبریز به عنوان دومین دانشکده داروسازی کشور، فعالیتهای سازمان یافته ای را در جهت نیل به اهداف کلان کشور و دانشگاه در زمینه علوم دارویی در دستور کار خود قرار داده و معاونت پژوهشی دانشکده با ایجاد زمینه ها و زیرساخت های لازم در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، سعی در بهبود مستمر امور وتصمیم سازی صحیح و علمی بر پایه آینده نگری دارد. امید است با برنامه ریزی های انجام شده این دانشکده بتواند نقش خود را در توسعه علوم دارویی کشور به نحو شایسته ای ایفا کند. 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه هفدهم ارديبهشت 1402
  • توسط مهدیه راوی