اسامی فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان دانشکده داروسازی تبریز شاغل در دانشگاههای خارجی

فارغ التحصیلان دانشکده داروسازی تبریز شاغل در سایر دانشگاههای ایران

ورودی 1329-1328 

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

مجید ارومچی

 

2

خلیل آدرنگی

 

3

علی ارومچیان

 

4

محمدعلی اعلم الهدی

 

5

علی اصغر اسودی 

 

6

غلامعلی بهروز فال

 

7

عزیز جراح

 

8

اسماعیل حریری

 

9

حبیب داوران

 

10

محمود داروئی

 

11

مجید رحیمی

 

12

موسی روحانی

 

13

احمد شاهنگیان

 

14

اصغر شهریر

 

15

بهمن عیسی بیگلو

 

16

هرمز فخرائی

 

17

غلامحسین کشاورزی

 

18

امین اله لامع

 

19

عزیز لیوارجانی

 

20

علی ملک زاده تبریزی

 

21

هادی منصور آزاد

 

22

باهره ملکوتی

 

23

محمد علی نورخالیچی

 

24

فایچوک وارطانیان

 

25

عبدالحسین یاوری

 

ورودی 1330-1329

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

عبدالحسین ایرانی

 

2

محمد اسماعیل اسکندانی

 

3

فریدون بخت آور

 

4

عبداله برادران

 

5

نریمان بیات ماکو

 

6

عباسقلی بهادری

 

7

مصطفی پاک نژاد

 

8

تیمور تیموری

 

9

ابوالفضل جوانشیر

 

10

جواد جوادنیا

 

11

یوسف خواجه نصیری

 

12

احمد دهقانپور

 

13

بزرگ ساداتی علیزاده

 

14

محمد حسن شهباز زاده

 

15

حمید صبوراردوبادی

 

16

مظفر فخری

 

17

صالح فرهود

 

18

احمد کوپاهی

 

19

قاسم محتاط

 

20

جواد وکیلی زاده

 

ورودی 1331-1330

ردیف

 نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

عبداله ابریشمی

 

2

سید عبدالعزیز ایوبیان

 

3

حسین پهلوان

 

4

احمد جوادی مطلق

 

5

شاهین خنجریان

 

6

فیروز خطایی زاده

 

7

عبدالحسین زمانزاده

 

8

محمد علی کلاهدوز

 

9

یوسف طلا گری

 

10

ابراهیم عیاری

 

11

زین العابدین قیطانی

 

12

فریدون فرهومند

 

13

پرویز فرشچی

 

14

کارون کارونی

 

15

بهروز مسنن امینی

 

16

احمد واعظ علوی

 

17

پرویز وزیری

 

ورودی 1332-1331

ردیف

 نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

حمید آب آب

 

2

محمد علی ایواوغلی

 

3

محسن باوندی

 

4

عبدالحسین حائری

 

5

گارنیک خاچاطوریان

 

6

اسداله دانشور

 

7

ابراهیم راستخواه

 

8

یونس ژیانفر

 

9

ایران سعادت

 

10

حسین سلطانی

 

11

بیوک سید سلمی

 

12

رحیم شربیان

 

13

حسن صباحی

 

14

سعید فرهت

 

15

احمد قانع پور

 

16

حسن قراجه داغی

 

17

غلامرضا کلینی

 

18

حمید محمدی

 

19

منصور مصری

 

20

اسماعیل مقدس زاده

 

21

علی نجات

 

22

عیسی یغمی

 

ورودی 1333-1332

ردیف

 نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

بهرام امیر فرزانه

 

2

محمد بلورچیان

 

3

پرویز نباتی

 

4

میرابوطالب جدّی

 

5

رسول دزنابی

 

6

محسن زنجانچی

 

7

هوشنگ سیاه نوش

 

8

مهری سیداخوان

 

9

فریدون شورایی

 

10

رضا صلاحی

 

11

محمد صادق قانع پور

 

12

محمود مرعشی

 

13

میر حبیب منافی

 

14

حمید میابی

 

15

جعفر یزدانی

 

ورودی 1334-1333

ردیف

 نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

پاشا افشار

 

2

محمود امینی

 

3

پرویز انصاری

 

4

محسن اورنگی

 

5

علی بهارستانی

 

6

علی محمد بهاری

 

7

رسول حسین نیا

 

8

چنگیز خلیلی

 

9

اسداله سیاوشی

 

10

محمود شاه چراغیان

 

11

حسین فتوحی

 

12

سید لطیف علوی

 

13

محمد باقر کماالدین تنکابنی

 

14

عطا اله گلپریانی

 

15

حسن محسنی

 

16

محمد علی میزائی

 

17

میر جعفر نقیبی

 

ورودی 1335-1334

ردیف

 نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

ابراهیم اشتری

 

2

منوچهر امیراصفهانی

 

3

روح اله انصاری

 

4

کناریک بدلیان

 

5

نیره حبیبی

 

6

منصور دیانی

 

7

محمد تقی رحیمیان

 

8

پریمان زرنگار دیزجی

 

9

مسعود صفافر

 

10

محمد تقی عزیزی

 

11

موسی فلاتی

 

12

منوچهر قائم مقام

 

13

پرویز قره باغی

 

14

سید مهدی گلابی

 

15

محمد علی میرزائی

 

16

یعقوب فرج اله نصیری

 

17

غلامحسین شایسته اعلم

 

ورودی 1336-1335

ردیف

 نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

سید رضی ابریشمی اسکوئی

 

2

احمد بیگلری

 

3

کیومرث پیرزاده

 

4

بهاالدین درخشان

 

5

حسین صادق دهخوارقانی

 

6

عطااله صرافیان

 

7

هوشنگ عبدالرحیم زاده

 

8

کامبیز فرزانه

 

9

کیومرث قاسم زادگان

 

10

اکبر قنبرزاده

 

11

هاملت گریگوری

 

12

مصطفی مرتضوی

 

13

عباس منوچهری

 

14

محمد نائبی

 

15

سید احمد هاشمی

 

ورودی 1337-1336

ردیف

 نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

امیر آذراحیان

 

2

اسداله اسماعیل زاده

 

3

جعفر انگردی

 

4

مسلم بابانژاد

 

5

فریده بیات ماکو

 

6

سید جواد تربتی رجائی

 

7

محمد حازمی جبّلی

 

8

مجید دیلمقانیان

 

9

عطا اله زرینی

 

10

علی اکبر صدارت

 

11

پرویز عباسی میرزا

 

12

عبدالرحیم عزیزی

 

13

جواد فرید

 

14

احد قندیها

 

15

سیروس کریمی دردشتی

 

16

فرح طعه

 

17

جعفر لفافه چی

 

18

خسرو محسن زادگان

 

19

عبدالمحمد منصوری

 

20

وحیده آذرآبادی

 

ورودی 1338-1337

ردیف

 نام و نام خانوادگی

محل فعالیت فعلی

1

مرتضی احباب

 

2

پرویز باقری

 

3

ابراهیم بهپور اسکویی

 

4

زهره پور شالچی

 

5

هرمز جباری

 

6

پرویز حبّی

 

7

حبیب حلبی ساز غفاری

 

8

محمد سعادت حسینی

 

9

سکینه سید شالچی

 

10

مجید سید کباری

 

11

رحمت اله سمیعی

 

12

عبداله نقی سعادت

 

13

حسین سیروس ضیاء

 

14

علی اصغر سرور

 

15

بهروز صمدانی متوفی

 

16

فروغ اله عطائیان

 

17

سید تقی علوی فاضل

 

18

حسین عزبدفتری

 

19

فاطمه غنی زاده سهند

 

20

احمد کلاهی

 

21

عباسعلی محرری

 

22

غلامحسین میرزازاده

 

23

حسن نجف زاده

 

24

پرویز نظری عدل

 

25

هرمز نادر

 

26

جبار وثوق

 

27

محمد یقینی

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و ششم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی