کمیته فرهنگی دانشکده

هوالحق
 دانشگاه را مرکز تربیت قرار دهید، علاوه بر دانش، تربیت لازم است. اگر یک دانشمندی تربیت نداشته باشد مضر است.                       
حضرت امام خمینی (ره)

فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همه فعالیتهای گوناگون کشور حضور و جریان دارد.
در قبال هجمه ای که امروز وجود دارد، نمی شود بیکار نشست و نظارت را از دست داد. بایستی با دقت مراقب رفتار و حرکت فرهنگی جامعه بود و برای آن برنامه ریزی کرد.
مقام معظم رهبری


کمیته فرهنگی دانشکده داروسازی
کمیته فرهنگی دانشکده داروسازی متشکل از ریاست محترم دانشکده، معاونین محترم آموزشی و پژوهشی، دبیر کمیته و اعضای کمیته و نماینده بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان می باشد.
 
اعضای کمیته فرهنگی دانشکده داروسازی:
آقای دکتر خسرو ادیب کیا ریاست محترم کمیته فرهنگی دانشکده داروسازی
آقای دکتر انتظاری ملکی رابط فرهنگی دانشکده داروسازی
معاونت محترم آموزشی سرکار خانم دکتر فرناز منجم زاده
معاونت محترم پژوهشی سرکار خانم دکتر ساناز حامدیزدان
آقای امین محمدزاده دبیر کمیته فرهنگی دانشکده داروسازی
آقای ایوب عیوض زاده رئیس امور عمومی دانشکده داروسازی
مسئولین تشکلات دانشجویی دانشکده داروسازی ( بسیج دانشجویی- شورای صنفی- انجمن اسلامی- همتایاران سلامت روان- کمیته تحقیقات دانشجویی )

ماموریت ها و اهداف:
 ارتقاء سطح امور فرهنگی دانشکده داروسازی
نظارت بر اجرای امور فرهنگی دانشکده
برگزاری جلسات فرهنگی و تصویب فعالیت های فرهنگی
مشارکت و همکاری در امور فرهنگی دانشگاه
همکاری با نهاد معظم رهبری و مدیریت فرهنگی دانشگاه در راستای ارتقاء فرهنگ دینی و اسلامی


 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه شانزدهم آبان 1401
  • توسط مهدیه راوی