برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

وظایف و برنامه کاری رئیس دانشکده 


وظایف رئیس دانشکده

الف) نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

ب) ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

ج) نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

د) ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحدهای تابع دانشکده

ه) پیشنهاد  بودجه سالانه دانشکده

و) نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و ... دانشکده

ز) ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

ح) بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهارنظر درباره آنان