کار آموزی بیمارستانی

 
کارآموزی 6 واحدی در عرصه بیمارستان

اسامی دانشجویان

گروه بندی کارآموزی در عرصه بیمارستان 6 واحدی نیمسال دوم سالتحصیلی 96-95

بیمارستان های محل كارآموزي در عرصه بيمارستاني

آموزش دارودرمانی به بیمار در زمان ترخیص

pharmacy education

نحوه نمره دهی و ارزیابی کارآموزی و کارورزی 6 واحدی بیمارستان

گایدلاین های اندیکاسیون مصرف

کارگاههای کارورزی 6 واحد بیمارستان-بهار 96 
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه نهم خرداد 1402
  • توسط مهدیه راوی