بخش اساتید مشاور دانشکده


سرکار خانم دکتر الناز مهدی زاده
مسئول اساتید مشاور دانشکده
شماره تماس: 33372250
Email Address : mehdizadehe@tbzmed.ac.ir نظام استاد راهنما / مشاورتحصیلی


 
  • ویرایش شده
  • در دوشنبه نوزدهم دي 1401
  • توسط مهدیه راوی