برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

معاون آموزشي

 

دکتر افشین قره خانی
تلفن: 33372259-041
این بخش جزو مهم ترین بخش های دانشکده می باشد و در واقع تمام امور آموزشی و دانشجویی را بر عهده دارد. اهم وظایف معاونت اموزشی به شرح زیر می باشد
  همکاری با ریاست دانشکده در جهت جمع آوری و تنظیم روشهای نوین آموزشی
  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و سایر اشخاص واجد شرایط
  نظارت بر کلیه امور مربوط به انتشارات و تهیه و تنظیم جزوات درسی و پرسشهای امتحانی و آزمونها
  نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
  اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها
 انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی
  شرکت در جلسات و نشست های گوناگون مرتبط
 نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
  تهیه گزارشهای لازم از کارهای انجام یافته جهت ارائه به ریاست دانشکده
   نظارت بر انجام کارهای اداری و انجام سایر کارهای مربوطه برابر مقررات