مشاورهنام و نام خانوادگی : حبیب شجاعی                                                                

تحصیلات :کارشناس روانشناسی

شماره تماس: 33343170       


 

 اهداف دفتر مشاوره دانشجویی به طور کلی پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان دانشجویان می باشد در این راستا اهداف اختصاصی عبارتند از :
 

 • ارتقاء سطح دانش و بینش روانشناختی دانشجویان در زمینه مسائل ، مشکلات و نیازها ی جامعه دانشجویی
 •  راهنمایی دانشجو در جهت شناخت صحیح توانائیها و مشکلات خود
 • راهنمایی دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه ، علاقه و حسن انتخاب
 • راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانوادگی و مسائل مربوطه به ازدواج
 • افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
 • مشاوره تحصيلي شامل شيوه هاي درست مطالعه، موفقيت در تحصيل، تمركز حواس، برنامه ريزي تحصيلي
 • پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی - رفتاری و توسعه بهداشت روانی
 •  ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین کننده روابط استاد ، دانشجو یا کارکنان


 
 • ویرایش شده
 • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
 • توسط مهدیه راوی