شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 
 
 

نام و نام خانوادگی : نازیلا آقاخانی                                                                        

تحصیلات :کارشناس روانشناسی

شماره تماس: 33372250       

ایمیل: 

حضور دردفتر: شنبه الی پنج شنبه(وقت اداری قبل ازظهر)

 

"اهداف دفتر مشاوره دانشجویی"

 اهداف دفتر مشاوره دانشجویی به طور کلی پیشگیری از آسیب های روانی - اجتماعی و ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان دانشجویان می باشد در این راستا اهداف اختصاصی عبارتند از :

  • ارتقا ء سطح دانش و بینش روانشناختی دانشجویان در زمینه مسائل ، مشکلات و نیازها ی جامعه دانشجویی
  •  راهنمایی دانشجو در جهت شناخت صحیح توانائیها و مشکلات خود
  • راهنمایی دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه ، علاقه و حسن انتخاب
  • راهنمایی دانشجو در حل مشکلات رفتاری ، عاطفی ، شناختی ، تحصیلی ، خانوادگی و مسائل مربوطه به ازدواج
  • افزایش سازگاری موثر با محیط تحصیل و زندگی ، توسعه روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
  • مشاوره تحصيلي شامل شيوه هاي درست مطالعه، موفقيت در تحصيل، تمركز حواس، برنامه ريزي تحصيلي.
  • پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات عاطفی - رفتاری و توسعه بهداشت روانی
  •  ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء روابط میان فردی سالم در دانشگاه از طریق توجه به عوامل تعیین کننده روابط استاد ، دانشجو یا کارکنان