گروه داروسازي باليني

داروسازی بالينی (فارماکوتراپی) بخشی از علم داروسازي است كه در ارتباط با استفاده ايمن، مناسب، منطقي و اقتصادي داروها مي باشد که در آن متخصصين داروسازی بالينی خدمات داروئی (pharmacy practice) ارائه مي دهند. متخصصين فارماكوتراپي با معلومات گسترده اي كه در علوم پزشكي، داروسازي و باليني دارند مهارتهاي لازم را در جمع آوري، تفسير و استفاده از اطلاعات باليني بدست آمده از بيمار را در طراحي، مانيتوركردن و ارزيابي رژيم هاي دارويي بدست مي آورند .

 يك فارماكوتراپيست با بهره گيري از علوم تخصصي مانند فارماكولوژي، فارماكوكينتيك، پاتوفيزيولوژي، اقتصاد دارويي، درمان شناسي و ... مي تواند با ديدگاه باليني كه دارد، متخصصين گروه هاي مختلف پزشكي را در ارتقاء تصميم گـيري هاي درماني كمك به سزايي نمايـد. متخصصين فارمـاكوتـراپـي مي تواند در بررسي ارزيابي و اثر بخشي داروها و همچنين در رديابي گزارش، پيشگيري و درمان عوارض جانبي مشاوره­هاي سودمندي ارائه نمايند. آنها همچنين می توانند تغييرات دارويي مناسب با وضعيت بيماران را در رابطه با رژيم درماني موجود به پزشكان توصيه نمايند. اين توصيه ها شامل قطع يك رژيم دارويي، جلوگيري از شروع داروهاي غير ضروري و مضر، تنظيم اختصاصي درمان در بيماراني كه بيماري غير پايدار دارند، تعديل و تنظيم درمان دارويي بيماري هاي مزمن و يا اجراي فرمولاري (Formulary)  دارويي مي باشد .

 

مدیر گروه: دکتر طاهر انتظاری
شماره تماس مستقیم:33341449

اعضای گروه
-  برنامه کاری اعضای گروه
-  برنامه راهبردی
دروس ارائه شده و طرح درس
-  دوره های تخصصی
-  زمینه های تحقیقاتی گروه
- شناسنامه گروه داروسازی بالینی
- برنامه آموزشی دکتری تخصصی
- اسامی دانشجویان دوره دکتری تخصصی داروسازی بالینی


 
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه بیست و یکم شهريور 1402
  • توسط مهدیه راوی