برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

حسابداری
مسئول حسابداری
آقای بهزاد منافی
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :311
شرح وظایفآقای امیر میرزایی
مسئول حقوق و دستمزد
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :309
شرح وظایف


خانم کبری ساعی
کارشناس امور مالی
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :309


خانم نفیسه موسوی
کارشناس امور مالی
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :309


خانم زهرا خوشبختلو
حسابدار و مسئول اموال
داخلی: 303


مسئول کارپردازی
آقای ابوالفضل رضوانی
شماره تماس مستقیم:33343725
شماره تماس داخلی :307
شرح وظایف