شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  معرفی کارکنان اداره تحصیلات تکمیلی
 

کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی  : خانم علیاری

  شماره تلفن تماس : 33392598-041
   


شرح وظائف :

 • اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی مقطع دکترای تخصصی
 • انجام امور اداری دانشجویان دوره دکترای تخصصی Ph.D
 • تنظیم برنامه درسی و برنامه هفتگی
 • بررسی انتخاب واحد دانشجویان دوره دکترای تخصصی
 • برگزاری آزمون جامع تخصصی دوره دکترای تخصصی
 • کنترل مرخصی دانشجویان دوره دکترای تخصصی
 • صدور گواهی پرداخت حقوق دانشجویان Ph.D 
 • انجام امور مربوط به
 • پرداخت حق التدریس اساتید محترم
 • کنترل و درج نمرات دانشجویان در سیستم سماء
 • رسیدگی به امور فارغ التحصیلی دستیاران و تکمیل فرم فراغت از تحصیل
 • تکمیل فرم نظام وظیفه
 • رسیدگی به امور محوله و اقدام مقتضی


نوشته شده
ویرایش شده