انتخاب واحد


1- ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان دوره های تکمیلی  Ph.D مشروط به ثبت کامل نمرات در سیستم سماء می باشد. بدیهی است در غیر اینصورت اداره آموزش تحصیلات تکمیلی نسبت به عواقب آن هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد. 

2- دانشجویان موظف هستند پس از اتمام دوره آموزشی در اولین امتحان جامع که توسط دانشکده برگزار شود شرکت نمایند.  

 

به منظور انتخاب واحد بر روی لینک زیر کلیک نمایید .

http://sama.tbzmed.ac.ir

فرایند ثبت نام دوره های دکتری تخصصی


 
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی