مدارک لازم جهت فراغت از تحصیل

ارزش تحصیلی دوره دکترا (تاییدیه دوره دکتری)
اصل شناسنامه
کپی شناسنامه از تمام صفحات ( از هر صفحه 2 عدد)
عکس 4*3 هشت قطعه
کپی کارت ملی
کارت دانشجویی
تسویه حساب از امور دانشجویان
تسویه حساب مربوط به کتابخانه ها
صورتجلسه دفاع از پایان نامه

توجه!!!!
5 الی 7 روز پس از ارائه مدارک فوق به اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده، میتوانید شماره نامه فراغت از تحصیل خود را از طریق دبیرخانه دانشکده پیگیری نمایید.

 

فلوچارت فارغ التحصیلی

راهنمای ورود اطلاعات و فایل پایان نامه ها و دریافت تاییدیه در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

  • ویرایش شده
  • در سه شنبه هیجدهم بهمن 1401
  • توسط مهدیه راوی