شنبه 5 خرداد 1397 _ _ 15 دسامبر 775
جستجو :
 منوی اصلی
 
  مدارک لازم جهت فراغت از تحصیل
  1. ارزش تحصیلی دوره دکترا (تاییدیه دوره دکتری)
  2. اصل شناسنامه
  3. کپی شناسنامه از تمام صفحات ( از هر صفحه 2 عدد)
  4. عکس 4*3 هشت قطعه
  5. کپی کارت ملی
  6. کارت دانشجویی
  7. تسویه حساب از امور دانشجویان
  8. تسویه حساب مربوط به کتابخانه ها
  9. صورتجلسه دفاع از پایان نامه

توجه!!!!
5 الی 7 روز پس از ارائه مدارک فوق به اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده، میتوانید شماره نامه فراغت از تحصیل خود را از طریق دبیرخانه دانشکده پیگیری نمایید.

نوشته شده
ویرایش شده