برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ریاست دانشکده قسمت یا واحـد : بخش فناوری اطلاعاتIT
اسامـی افــــراد : مهندس فرنام نوروزی شماره داخلــی : 304
شماره مستقیم : 33340071 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : اداره آموزش دانشکده
اسامـی افــــراد : زهرا جباری - نادر قبه زرین-سولماز سوره ای شماره داخلــی : 115-116
شماره مستقیم : 33372257 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : EDO دانشکده
اسامـی افــــراد : فاطمه صادقی شماره داخلــی : 318
شماره مستقیم : 33346615 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی فارماکولوژی و توکسیکولوژی
اسامـی افــــراد : دکتر علیرضا محجل نائبی شماره داخلــی : 527
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی فارماکوگنوزی
اسامـی افــــراد : دکتر فاطمه فتحی آزاد شماره داخلــی : 162
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی شیمی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر ابوالقاسم جویبان شماره داخلــی : 145
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی بیوتکنولوژی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر محمدسعید حجازی شماره داخلــی : 410
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : گروه آموزشی کنترل غذا و دارو
اسامـی افــــراد : دکتر محبوب نعمتی شماره داخلــی : 212
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : بخش پژوهش
اسامـی افــــراد : مرضیه نیکنام شماره داخلــی : 325
شماره مستقیم : 33346615 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت پژوهشی قسمت یا واحـد : کتابخانه دانشکده
اسامـی افــــراد : نرگس مشمول شماره داخلــی : 545
شماره مستقیم : 3357743 شمــاره فـکـس :