برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : بخش فناوری اطلاعاتIT
اسامـی افــــراد : مهندس فرنام نوروزی شماره داخلــی : 304
شماره مستقیم : 33340071 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : اداره آموزش دانشکده
اسامـی افــــراد : نادر قبه زرین-سولماز سوره ای شماره داخلــی : 115-116
شماره مستقیم : 33372257 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : EDO دانشکده
اسامـی افــــراد : اعظم طلوعیان شماره داخلــی : 318
شماره مستقیم : 33346615 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر علیرضا محجل نائبی شماره داخلــی : 527
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه شیمی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر ابوالقاسم جویبان شماره داخلــی : 145
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر محمدسعید حجازی شماره داخلــی : 410
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه کنترل دارو و غذا
اسامـی افــــراد : دکتر محبوب نعمتی شماره داخلــی : 212
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : زهرا رضایی-فاطمه شاکری شماره داخلــی : 325
شماره مستقیم : 33346615 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : مجلات علمی دانشکده
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی : 542
شماره مستقیم : 33372258 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : اداره پایان نامه
اسامـی افــــراد : فاطمه عطایی شماره داخلــی : 322
شماره مستقیم : 33366916 شمــاره فـکـس :