برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : اداره پایان نامه
اسامـی افــــراد : فاطمه عطایی شماره داخلــی : 322
شماره مستقیم : 33346615 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : ایوب عیوض زاده شماره داخلــی : 302
شماره مستقیم : 33377458 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : زهرا خوشبختلو شماره داخلــی : 309
شماره مستقیم : 33343725 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : کبری ساعی شماره داخلــی : 311
شماره مستقیم : 33343725 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : حسابداری
اسامـی افــــراد : امیر میرزایی شماره داخلــی : 311
شماره مستقیم : 33343725 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : کارشناس IT
اسامـی افــــراد : مهدی شجاعی شماره داخلــی : 305
شماره مستقیم : 33340071 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : محمدتقی فلاح شماره داخلــی : 315
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : رئیس اداره آموزش
اسامـی افــــراد : دکتر هاله واعظ شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33372257 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : مجلات علمی دانشکده
اسامـی افــــراد : لیلا زرگری شماره داخلــی : 543
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : مهدیه راوی شماره داخلــی : 323
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :