برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : معصومه علیزاده- دبیرخانه شماره داخلــی : 312
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : کارشناس تحصیلات تکمیلی
اسامـی افــــراد : ثریا علیاری شماره داخلــی : 301
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : مهناز سرندی شماره داخلــی : 111
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه ریاست دانشکده قسمت یا واحـد : دفتر ریاست
اسامـی افــــراد : مهزاد سلطانپور شماره داخلــی : 320
شماره مستقیم : 33341315 شمــاره فـکـس : 33344798
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر یداله آذرمی شماره داخلــی : 505
شماره مستقیم : 33346074 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر طاهره اعتراف اسکویی شماره داخلــی : 509
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر محمدعلی اقبال شماره داخلــی : 513
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر حسین بابایی شماره داخلــی : 510
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر علیرضا پرویزپور شماره داخلــی : 521
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر محمد چرخپور شماره داخلــی : 517
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :