برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه داروسازی بالینی
اسامـی افــــراد : دکتر صبا غفاری شماره داخلــی : 416
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه داروسازی بالینی
اسامـی افــــراد : دکتر افشین قره خانی شماره داخلــی : 420
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه داروسازی بالینی
اسامـی افــــراد : دکتر طاهر انتظار ملکی شماره داخلــی : 421
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : دکتر هاله واعظ شماره داخلــی : 525
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر حمیدرضا حیدری شماره داخلــی : 402
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروههای آموزشی قسمت یا واحـد : هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی دارویی
اسامـی افــــراد : دکتر الناز مهدی زاده شماره داخلــی : 405
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه اداری و مالی قسمت یا واحـد : بخش اداری
اسامـی افــــراد : نگهبانی دانشکده شماره داخلــی : 110
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه فناوری اطلاعات قسمت یا واحـد : کارشناس IT
اسامـی افــــراد : مهیار سلطان پور شماره داخلــی : 132
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : مشاور دانشکده
اسامـی افــــراد : مهسا ظفرمند شماره داخلــی : 501
شماره مستقیم : 33343170 شمــاره فـکـس :