برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : اداره پایان نامه
اسامـی افــــراد : دکتر احد باویلی تبریزی شماره داخلــی : 141
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : کتابخانه قسمت یا واحـد : کتابدار
اسامـی افــــراد : شادی مطلب زاده شماره داخلــی : 546
شماره مستقیم : 33357743 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : مجلات علمی دانشکده
اسامـی افــــراد : دکتر علی شایانفر شماره داخلــی : 424
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری قسمت یا واحـد : معاون تحقیقات و فناوری
اسامـی افــــراد : دکتر ساناز حامدیزدان شماره داخلــی : 324
شماره مستقیم : 33377459 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : معاون آموزشی
اسامـی افــــراد : دکتر افشین قره خانی شماره داخلــی : 321
شماره مستقیم : 33372259 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه معاونت آموزشی قسمت یا واحـد : EDO دانشکده
اسامـی افــــراد : دکتر مریم حمزه میوه رود شماره داخلــی : 140
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه آزمایشگاه ها قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه گروه فارماکولوژی و سم شناسی
اسامـی افــــراد : مصطفی خاقانی شماره داخلــی : 522
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه آزمایشگاه ها قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه گروه فارماسیوتیکس
اسامـی افــــراد : داریوش امیدفر شماره داخلــی : 237
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه آزمایشگاه ها قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه گروه فارماکوگنوزی
اسامـی افــــراد : زهرا اسکندری شماره داخلــی : 174
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : حوزه آزمایشگاه ها قسمت یا واحـد : کارشناس آزمایشگاه گروه فارماکوگنوزی
اسامـی افــــراد : عاطفه ابراهیمی شماره داخلــی : 174
شماره مستقیم : 33372250-3 شمــاره فـکـس :