برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

اعضا دفتر EDO
رئیس دفتر توسعه آموزش:
دکتر مریم حمزه میوه رود
شماره تماس:33372250
داخلی 140

 

کارشناس دفتر :معصومه صادقی ) کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی (
داخلی 318

 

اعضاي دفتر توسعه آموزش دانشکده :

دکتر نسرین مالکی

دكتر خسرو اديب كیا

دكتر مسلم نجفي

دكتر ھادي ھمیشه كار

دکتر پروین ذاکری میلانی

دکتر سمیه حلاج نژادی 

آئین نامه جدید دانشجویان استعداد درخشان شورای تخصصی داروسازی

فعال شدن سامانه ارزشیابی

جلسه با دانشجویان استعداد درخشان