اعضا دفتر EDO


رئیس دفتر توسعه آموزش: دکتر الناز مهدی زاده
داخلی 405

 
کارشناس دفتر :اعظم طلوعیان
داخلی 318

 

اعضاي دفتر توسعه آموزش دانشکده :

دکتر نسرین مالکی

دكتر خسرو اديب كیا

دكتر مسلم نجفي

دكتر ھادي ھمیشه كار

دکتر پروین ذاکری میلانی

دکتر سمیه حلاج نژادی 

  • ویرایش شده
  • در دوشنبه هیجدهم مهر 1401
  • توسط مهدیه راوی