برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

تاریخچه دفتر EDO

 

دفتر توسعه آموزش دانشكده داروسازي تبريز در مورخ 86/4/7 با مسئولیت دكتر نسرين مالكي تشكیل گرديد. در ابتدا اين دفتر كار خود را با بازنگري نحوه اجراي كارآموزي ھاي داروخانه ھاي مقدماتي و عرصه شھري آغاز نمود كه در اين رابطه كتابچه ھاي آموزشي طراحي شد كه براي در سایت دانشکده، بارگذاری برنامه EDO دوره ھاي آتي مورد استفاده قرار گیرد.ایجاد زیرپرتال ھای راھبردی گروھھا، طرحھای درسی و شناسنامه گروھھای آموزشی از جمله کارھای بعدی دفتر توسعه آموزش دانشکده بود. راه اندازی ارزشیابی الکترونیکی اقدام دیگری بود که برای ارزیابی کیفیت تدریس اساتید صورت گرفت و به دنبال آن تحلیل آزمونھا بصورت الکترونیکی در دانشکده اجرا گردید .

مسئولین سابق مركز :

-دكتر نسرين مالكي دیزجی سال 1387 تا 1388

-دكتر سیمین مشايخي سال 1388 تا آذر 1391

مسئول فعلی مرکز :

- دکتر مریم حمزه میوه رود آذر ماه 1391 تا کنون

آئین نامه جدید دانشجویان استعداد درخشان شورای تخصصی داروسازی

فعال شدن سامانه ارزشیابی

جلسه با دانشجویان استعداد درخشان