معرفی کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها


کمیته نظارت بر آزمون ها در دانشکده داروسازی با هدف برگزاری کیفی آزمون ها و نیز ارتقا آزمون های دوره داروسازی و تخصصی در راستای تربیت و ارائه دانش آموختگان توانمند، مسئولیت پذیر و پاسخگو به جامعه جهت ارائه خدمات سلامت به مردم با وظایفی به شرح ذیل تشکیل گردیده است :

1-نظارت بر آزمون های پایان ترم ، ارزیابی های برنامه های آموزشی در پایان هر یک از مقاطع

2-تلاش در ارتقای کیفی آزمون های علوم پایه کار آموزی و کارورزی

3-بازخورد نتایج آزمون به گروه های آموزشی دانشگاه 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و پنجم تير 1402
  • توسط مهدیه راوی