معرفی دفترمسئول دفتر منتورینگ:خانم دکتر پرینا اصغریان

منتورینگ دانشکده داروسازی تبریز، همانند سایر مراکز منتورینگ دانشگاه های دیگر با هدف ساماندهی و ایجاد نگرش صحیح در دانشجویان نسبت به مسیر تحصیلی و یادگیری مهارت های مورد نیازشان تشکیل شده است. در فرآیند منتورینگ بعد از گزینش دانشجویانی از ترم های بالاتر، این افراد برای راهنمایی و هدایت دانشجویان ترم های پایین تر از جنبه های مختلف تحصیلی، علمی، اجتماعی و فرهنگی، عاطفی و ... منتصب می شوند.
هدف از تشکیل این کمیته، هماهنگی و رسمیت بخشیدن به راهنمایی های معمول در دانشگاه ها توسط دانشجویان و ایجاد زمینه برای انتخاب های شایسته تر و اصولی تر توسط دانشجویان است.
لازم به ذکر است که تک تک افراد تشکیل دهنده این کمیته، هدایت صحیح و حمایت کامل از دانشجویان متقاضی را سرلوحه کار خود قرار داده اند. اهداف دفتر منتورینگ دانشجویی دانشکده:
  • راهنمایی برای مطالعه هدفمند دروس
  • راهنمایی در امور الکترونیکی و اداری دانشگاهی نظیر انتخاب واحد و ...
  • برقراری ارتباط مؤثر بین دانشجویان و اساتید
  • آشنایی کامل با دپارتمان های مختلف داروسازی
  • راهنمایی در مسائل مربوط به پایان نامه و طرح های پژوهشی 
  •  
آیدی کانال تلگرام دفتر منتورینگ دانشجویی دانشکده: @mentoriong_tbzpharmacy 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و یکم خرداد 1402
  • توسط مهدیه راوی