منتورینگ چیست

 منتورینگ (Mentoring) چیست؟ 
منتورینگ فرآیندی است که در آن یک فرد باتجربه، هدایت و حمایت یک فرد کم تجربه را برعهده می گیرد. فرد باتجربه منتور (Mentor) و فرد کم تجربه به عنوان منتی (Mentee) شناخته می شود. فرآیند منتورینگ یک ارتباط حرفه ای طولانی مدت، داوطلبانه و سودمند برای هر دو طرف منتور و منتی می باشد. فرآیند منتورینگ رابطه ای هدفمند و تکاملی است که یکی از مهمترین جنبه های آموزشی به شمار می رود. منتورینگ برخلاف یک ارتباط مدیریت و کارمند، مشاور و مشاوره گیرنده و یا مربی و شاگرد، یک ارتباط داوطلبانه با میل و خواسته هر دو طرف است که معمولا بدون مطرح شدن خواسته های مالی و منفعت طلبانه مطرح می شود.
منتور (Mentor):
منتور به معنی راهنما و مرشد است، به عبارت دیگر کسی که راه را نشان می دهد. منتور به افرادی می گویند که در یک زمینه ی خاصی تخصص ، تسلط و تجربه دارند و در آن زمینه کارشناس هستند و می تواند به دیگران در یادگیری آن کار کمک کنند. منتور یک رابطه ارگانیک و دوستانه با افراد جوانتر تحت سرپرستی خود برقرار میکند و نه تنها در مورد دروس دانشگاهی بلکه در خصوص مشاغل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و روحی و روانی ایشان را یاری می دهد. همه ما در زندگیمان فردی را ملاقات کرده ایم که هم نشینی و هم صحبتی با او برای زندگی ما اهمیت داشته است. برای مثال، این فرد میتواند یکی از معلمهای ما و یا یکی از اعضای خانواده باشد. چنین فردی را می توان منتور نامید.
 
منتی (Mentee):
کسی که طرف صحبت منتور هست و از او کمک دریافت می کند، منتی نامیده می شود. منتور به صحبت های منتی خود با دقت گوش می دهد و با طرح سوال های مختلف، تفکر و تعمق در او ایجاد می کند. منتور و منتی با هم برابر هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارند. هم منتور و هم منتی از طریق هم صحبتی از همدیگر چیزهای زیادی یاد می گیرند. ولی موضوع صحبت را منتی و نیاز او تعیین می کند. در محیط دانشکده منتور و منتی هر دو دانشجو هستند و زیر نظر یکی از اساتید برجسته دانشگاه به فعالیت می پردازند.
 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه چهاردهم آذر 1400
  • توسط مهدیه راوی