پکیج دانشجویان جدیدالورود


اداره آموزش دانشکده با مدیریت معاون محترم آموزشی در خصوص دانشجویان جدید الورود در ابتدای نیمسال تحصیلی جلسه توجیهی و معارفه برگزار می نماید و در این جلسه معرفی دانشکده و همچنین رشته داروسازی کل آئین نامه آموزشی و برنامه آموزشی مصوب ملی توام با ترم بندی دروس و برنامه هفتگی دروس به تفکیک هر ورودی به اطلاع دانشجویان رسانده می شود و سایر اقدامات اعم از کمیته استقبال ازدانشجویان و سایر موارد توسط انجمن اسلامی و امورصنفی دانشکده انجام میگیرد.

نمونه ای از صورتجلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود از طریق وبینار

 

 آشنایی با رشته داروسازی
درباره دانشکده
پیام رئیس دانشکده
گروه های آموزشی: فارماسیوتیکس، فارماکولوژی و سم شناسی، فارماکوگنوزی، شیمی دارویی، بیوتکنولوژی دارویی، داروسازی بالینی، کنترل دارو و غذا
معرفی کارکنان
آئین نامه و مقررات آموزشی مصوب 1394
برنامه آموزشی مصوب ملی داروسازی دکتری عمومی
لیست دروس ترم بندی شده دانشجویان در ترم های مختلف
آئین نامه انضباطی دانشجویان در امتحانات و آداب متقابل استاد و دانشجو
اداره مشاوره
مرکز منتورینگ دانشکده
 

  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و پنجم تير 1402
  • توسط مهدیه راوی