برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی

مشاوره دانشجویی دانشکده

سنجه های مربوط به اداره مشاوره:
 
   
شماره استاندارد:  S6A8
ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي به دانشجويان          
نشانگرها
 
I1S6A8- وجود سيستم پايش پيشرفت تحصيلي دانشجويان (الزامي) 
I2S6A8- وجود سيستم خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي براي کليه دانشجويان متقاضي  و دانشجويان داراي افت تحصيلي (الزامي) 
I3S6A8- تعيين  استاد مشاور با شرح وظايف مشخص براي کليه  دانشجويان (الزامي) 
I4S6A8- مشخص بودن فرايند همكاري و ارتباط استادان مشاور با سيستم هاي آموزشي دانشكده و دانشگاه و مراكز ارائه خدمات تخصصي مشاوره و راهنمايي (الزامي) 
 I5S6A8- ارائه منظم دوره هاي آموزشي ضروري براي استادان مشاور به صورت حضوري و غير حضوري (ترجيحي) 
I6S6A8- رضايت اکثريت استادان مشاور از ميزان حمايت موسسه از مسووليت راهنمايي دانشجويان (ترجيحي) 
I7S6A8- ارزشيابي ادواري از ميزان رضايت دانشجويان از خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي (ترجيحي) 
I8S6A8- استفاده از نتايج ارزشيابيها براي اصلاح خدمات مشاوره و راهنمايي تحصيلي (ترجيحي)