سه شنبه 29 خرداد 1397 _ 04 شوال 1439 _ 19 ژوئن 2018
جستجو :
 منوی اصلی
 
  معرفی کارکنان
 
 

 

 

 
دکتر طاهر انتظاری
رئیس اداره آموزش
تلفن : 33372257آقای علیرضا معصومی
معاون رییس آموزش
شماره تماس داخلی:112
 


خانم زهرا جباری
شماره تماس داخلی :115


آقای نادر قبه زرین
شماره تماس داخلی :116


خانم مهناز جاوید سرند
شماره تماس داخلی:111


خانم سولماز سوره ای
شماره تماس داخلی :116پرسنل اداره آموزش دانشکده داروسازی تبریز
 
  
 
شرح وظایف کارکنان اداره آموزش

1- انجام امور مربوط به صدور تأییدیه های مدرک تحصیلی برای مؤسسات و سازمانهای مختلف.
2-نظارت و انجام امور مربوط به ثبت نام دانشجویان که از طریق مسابقات ورودی پذیرفته می شوند.
3- کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز و شاگرد اول.
4-انجام امور مربوط به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول.
5- اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند و همچنین معرفی فارغ التحصیلان به اداره نظام وظیفه .
6- ترجمه و ارسال مدارک فارغ التحصیلان به مؤسسات خارجی با همکاری قسمت روابط بین المللی دانشگاهی.
7- تهیه کاتالوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی .
8- ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آئین نامه کمتر باشد.
9- انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی، تهیه و تنظیم گزارشهای تحصیلی و تهیه و تنظیم لیست و ریز نمرات و سایر امور مربوط.
10- همکاری و نظارت در اجرای صحیح اساسنامه ها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های دانشکده ها و مؤسسات تابعه.
11- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به صدور تأییدیه ها و دانشنامه ها و گواهی نامه های تحصیلی.
12 – انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

 
نوشته شده
ویرایش شده