معرفی کارکنان

 
 

 

 

 
خانم دکتر هاله واعظ
رئیس اداره آموزش
تلفن : 33372257
شرح وظایف
آقای نادر قبه زرین
شماره تماس داخلی :116
خانم سولماز سوره ای
شماره تماس داخلی :116خانم الناز اصنام
شماره تماس داخلی :116

 
  
 
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه بیست و پنجم تير 1402
  • توسط مهدیه راوی