برچسب شده با

برچسب شده با بیوتکنولوژی دارویی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام کاظمی در اتاق دفاع پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید

مطالب/ جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام کاظمی در اتاق دفاع پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید

                           
      جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر الهام کاظمی در اتاق دفاع پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید -
چهارشنبه 29 بهمن 1399
 جلسه دفاع از پایاننامه دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار گردید

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار گردید

                           
       جلسه دفاع از پایاننامه دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار گردید -
يکشنبه 29 تير 1399
جلسه پیش دفاع دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار شد

                           
      جلسه پیش دفاع دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار شد -
دوشنبه 2 تير 1399
طرح درس دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

صفحات/ طرح درس دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

                           
      طرح درس دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی
دوشنبه 6 آبان 1398
 جلسه دفاع آقای مهدی اصغری برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع آقای مهدی اصغری برگزار شد

                           
       جلسه دفاع آقای مهدی اصغری برگزار شد -
يکشنبه 28 مهر 1398
 اسامی دانشجویان دوره دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

صفحات/ اسامی دانشجویان دوره دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

                           
       اسامی دانشجویان دوره دکتری تخصصی بیوتکنولوژی دارویی -
دوشنبه 1 مهر 1398
جلسه دفاع خانم دکتر سهیلا منتظر صاحب تحت عنوان : بکارگیری مولکول های PNA جهت سرکوب بیان ژن در سلول های پستانداران "

مطالب/ جلسه دفاع خانم دکتر سهیلا منتظر صاحب تحت عنوان : بکارگیری مولکول های PNA جهت سرکوب بیان ژن در سلول های پستانداران "

                           
      جلسه دفاع خانم دکتر سهیلا منتظر صاحب تحت عنوان : بکارگیری مولکول های PNA جهت سرکوب بیان ژن در سلول های پستانداران " -
يکشنبه 19 اسفند 1397
جلسه پیش دفاع خانم دکتر سهیلا منتظر صاحب تحت عنوان : بکارگیری مولکول های PNA  جهت سرکوب بیان ژن در سلول های پستانداران...برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع خانم دکتر سهیلا منتظر صاحب تحت عنوان : بکارگیری مولکول های PNA جهت سرکوب بیان ژن در سلول های پستانداران...برگزار شد

                           
      جلسه پیش دفاع خانم دکتر سهیلا منتظر صاحب تحت عنوان : بکارگیری مولکول های PNA  جهت سرکوب بیان ژن در سلول های پستانداران...برگزار شد -
چهارشنبه 8 اسفند 1397
انتصاب خانم دکتر لیلا مولوی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی

مطالب/ انتصاب خانم دکتر لیلا مولوی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی

                           
      انتصاب خانم دکتر لیلا مولوی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی تبریک
پنجشنبه 23 فروردين 1397
ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 96

مطالب/ ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 96

                           
      ژورنال کلاب گروه بیوتکنولوژی دارویی سال 96 -
پنجشنبه 13 مهر 1396