برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با جلسه دفاع پایاننامه

 جلسه دفاع از پایاننامه دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار گردید

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار گردید

                           
       جلسه دفاع از پایاننامه دوره دکترای تخصصی خانم سودا جعفری برگزار گردید -
يکشنبه 29 تير 1399
جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر  آیسا رضا بخش  تحت عنوان "....برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر آیسا رضا بخش تحت عنوان "....برگزار شد

                           
      جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر  آیسا رضا بخش  تحت عنوان "....برگزار شد جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر آیسا رضا بخش تحت عنوان "..
يکشنبه 2 مهر 1396
جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای علی جهانبان برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای علی جهانبان برگزار شد

                           
      جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای علی جهانبان برگزار شد جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای علی جهانبان برگزار شد
دوشنبه 8 خرداد 1396
جلسه دفاع پايان نامه ي تخصصي خانم دکتر فرانک قادری

مطالب/ جلسه دفاع پايان نامه ي تخصصي خانم دکتر فرانک قادری

                           
      جلسه دفاع پايان نامه ي تخصصي خانم دکتر فرانک قادری جلسه دفاع پايان نامه ي تخصصي خانم دکتر فرانک قادری برگزار شد
چهارشنبه 16 دي 1394