برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با جذب هیات علمی

شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی

مطالب/ شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی

                           
      شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی
دوشنبه 27 آبان 1398
فراخوان پذیرش داوطلبین هیات علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مطالب/ فراخوان پذیرش داوطلبین هیات علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

                           
      فراخوان پذیرش داوطلبین هیات علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران -
چهارشنبه 3 مرداد 1397
فراخوان جذب هیات علمی متعهد به خدمت داروسازی بالینی

مطالب/ فراخوان جذب هیات علمی متعهد به خدمت داروسازی بالینی

                           
      فراخوان جذب هیات علمی متعهد به خدمت داروسازی بالینی فراخوان جذب هیات علمی متعهد به خدمت داروسازی بالینی
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395