برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اداره پایان نامه

اطلاعیه شرایط دفاع از پایان نامه 3 تا پایان سالجاری

مطالب/ اطلاعیه شرایط دفاع از پایان نامه 3 تا پایان سالجاری

                           
      اطلاعیه شرایط دفاع از پایان نامه 3 تا پایان سالجاری -
شنبه 29 دي 1397
فلوچارت مراحل انجام پایان نامه

مطالب/ فلوچارت مراحل انجام پایان نامه

                           
      فلوچارت مراحل انجام پایان نامه -
دوشنبه 10 دي 1397
فلوچارت فرایند بررسی و تصویب پایان نامه های عمومی

مطالب/ فلوچارت فرایند بررسی و تصویب پایان نامه های عمومی

                           
      فلوچارت فرایند بررسی و تصویب پایان نامه های عمومی -
دوشنبه 29 مرداد 1397
کارگاه های مورد نیاز برای گذراندن واحدهای پایان نامه

مطالب/ کارگاه های مورد نیاز برای گذراندن واحدهای پایان نامه

                           
      کارگاه های مورد نیاز برای گذراندن واحدهای پایان نامه -
دوشنبه 22 مرداد 1397
اطلاعیه جدید اداره پایان نامه ها

مطالب/ اطلاعیه جدید اداره پایان نامه ها

                           
      اطلاعیه جدید اداره پایان نامه ها -
يکشنبه 7 مرداد 1397
سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز روز 5 شنبه مورخ 18 آذر 95  برگزار شد

مطالب/ سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز روز 5 شنبه مورخ 18 آذر 95 برگزار شد

                           
      سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز روز 5 شنبه مورخ 18 آذر 95  برگزار شد سمینار پایان نامه 2 دانشکده داروسازی تبریز روز 5 شنبه مورخ 18 آذر 95 برگزار شد
يکشنبه 21 آذر 1395
اطلاعیه برگزار ی کارگاههای پایان نامه

مطالب/ اطلاعیه برگزار ی کارگاههای پایان نامه

                           
      اطلاعیه برگزار ی کارگاههای پایان نامه اطلاعیه برگزار ی کارگاههای پایان نامه
دوشنبه 19 مهر 1395
اطلاعیه شرکت در کارگاه مستندسازی

مطالب/ اطلاعیه شرکت در کارگاه مستندسازی

                           
      اطلاعیه شرکت در کارگاه مستندسازی اطلاعیه شرکت در کارگاه مستندسازی
دوشنبه 24 خرداد 1395