برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فارماکولوژی و توکسیکولوژی

جلسه دفاع پایاننامه خانم دکتر نعیمه مجیدی برگزار گردید

مطالب/ جلسه دفاع پایاننامه خانم دکتر نعیمه مجیدی برگزار گردید

                           
      جلسه دفاع پایاننامه خانم دکتر نعیمه مجیدی برگزار گردید -
يکشنبه 8 مهر 1397
 جلسه پیش دفاع پایاننامه دوره تخصصی خانم دکتر نعیمه مجیدی برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایاننامه دوره تخصصی خانم دکتر نعیمه مجیدی برگزار شد

                           
       جلسه پیش دفاع پایاننامه دوره تخصصی خانم دکتر نعیمه مجیدی برگزار شد -
پنجشنبه 15 شهريور 1397
جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر  آیسا رضا بخش  تحت عنوان "....برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر آیسا رضا بخش تحت عنوان "....برگزار شد

                           
      جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر  آیسا رضا بخش  تحت عنوان "....برگزار شد جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر آیسا رضا بخش تحت عنوان "..
يکشنبه 2 مهر 1396
جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای جواد خلیلی فرد برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای جواد خلیلی فرد برگزار شد

                           
      جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای جواد خلیلی فرد برگزار شد جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای جواد خلیلی فرد برگزار شد
شنبه 25 دي 1395
جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر عزیز افتخاری تحت عنوان....برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر عزیز افتخاری تحت عنوان....برگزار شد

                           
      جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر عزیز افتخاری تحت عنوان....برگزار شد جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر عزیز افتخاری تحت عنوان....
يکشنبه 28 شهريور 1395
اعضای هیئت بورد فارماکولوژی و توکسیکولوژی از دانشکده بازدید بعمل آوردند

مطالب/ اعضای هیئت بورد فارماکولوژی و توکسیکولوژی از دانشکده بازدید بعمل آوردند

                           
      اعضای هیئت بورد فارماکولوژی و توکسیکولوژی از دانشکده بازدید بعمل آوردند اعضای هیئت بورد فارماکولوژی و توکسیکولوژی از دانشکده بازدید بعمل آوردند
سه شنبه 11 خرداد 1395
دوره های تخصصی

صفحات/ دوره های تخصصی

                           
      دوره های تخصصی
پنجشنبه 29 ارديبهشت 1390