برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دفتر توسعه آموزش

کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء هیات علمی

مطالب/ کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء هیات علمی

                           
      کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء هیات علمی -
دوشنبه 13 اسفند 1397
 جلسه آشنایی دانشجویان جدید الورود با آئین نامه ها و دفتر استعداد درخشان دانشکده

مطالب/ جلسه آشنایی دانشجویان جدید الورود با آئین نامه ها و دفتر استعداد درخشان دانشکده

                           
       جلسه آشنایی دانشجویان جدید الورود با آئین نامه ها و دفتر استعداد درخشان دانشکده -
دوشنبه 13 اسفند 1397
بررسی روند اعتبار بخشی دانشکده توسط مسئولین دانشگاه

مطالب/ بررسی روند اعتبار بخشی دانشکده توسط مسئولین دانشگاه

                           
      بررسی روند اعتبار بخشی دانشکده توسط مسئولین دانشگاه -
دوشنبه 13 اسفند 1397
اجرای اعتبار بخشی برنامه ای در دانشکده

مطالب/ اجرای اعتبار بخشی برنامه ای در دانشکده

                           
      اجرای اعتبار بخشی برنامه ای در دانشکده -
دوشنبه 13 اسفند 1397
اردوی علمی یک روزه دانشجویان استعداد درخشان دانشکده داروسازی تبریز

مطالب/ اردوی علمی یک روزه دانشجویان استعداد درخشان دانشکده داروسازی تبریز

                           
      اردوی علمی یک روزه دانشجویان استعداد درخشان دانشکده داروسازی تبریز اردوی علمی یک روزه دانشجویان استعداد درخشان
يکشنبه 2 مهر 1396
فعال شدن سامانه ارزشیابی

مطالب/ فعال شدن سامانه ارزشیابی

                           
      فعال شدن سامانه ارزشیابی فعال شدن سامانه ارزشیابی
چهارشنبه 17 خرداد 1396
کارگاه آشنایی با تهیه بانک سوالات

مطالب/ کارگاه آشنایی با تهیه بانک سوالات

                           
      کارگاه آشنایی با تهیه بانک سوالات کارگاه آشنایی با تهیه بانک سوالات
يکشنبه 16 آبان 1395
جلسه عملیاتی کردن شاخصهای پاسخگویی در دانشگاه

مطالب/ جلسه عملیاتی کردن شاخصهای پاسخگویی در دانشگاه

                           
      جلسه عملیاتی کردن شاخصهای پاسخگویی در دانشگاه جلسه عملیاتی کردن شاخصهای پاسخگویی در دانشگاه
يکشنبه 16 آبان 1395
آنالیز نتایج ارزشیابی

مطالب/ آنالیز نتایج ارزشیابی

                           
      آنالیز نتایج ارزشیابی آنالیز نتایج ارزشیابی
يکشنبه 16 آبان 1395
جلسه تفویض اختیار امور دانشجویان استعدادهای درخشان از مرکز مطالعات به دانشکده ها

مطالب/ جلسه تفویض اختیار امور دانشجویان استعدادهای درخشان از مرکز مطالعات به دانشکده ها

                           
      جلسه تفویض اختیار امور دانشجویان استعدادهای درخشان از مرکز مطالعات به دانشکده ها جلسه تفویض اختیار امور دانشجویان استعدادهای درخشان از مرکز مطالعات به دانشکده ها
سه شنبه 11 خرداد 1395