برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کمیته تحقیقات دانشجویی

 فراخوان همکاری علمی در کوهورت آذر ویژه دانشجویان

مطالب/ فراخوان همکاری علمی در کوهورت آذر ویژه دانشجویان

                           
       فراخوان همکاری علمی در کوهورت آذر ویژه دانشجویان -
يکشنبه 23 شهريور 1399
 برگزاری مسابقه چتر 19 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برگزاری مسابقه چتر 19 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
       برگزاری مسابقه چتر 19 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
دوشنبه 27 مرداد 1399
فرخوان اولین فستیوال ملی هر دانشجو یک ایده دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مطالب/ فرخوان اولین فستیوال ملی هر دانشجو یک ایده دانشگاه علوم پزشکی مشهد

                           
      فرخوان اولین فستیوال ملی هر دانشجو یک ایده دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
سه شنبه 3 دي 1398
انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی برگزار گردید

مطالب/ انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی برگزار گردید

                           
      انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده داروسازی برگزار گردید -
يکشنبه 24 آذر 1398
کسب رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ کسب رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      کسب رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز کسب رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تمامی شاخص های علم سنجی
شنبه 19 مرداد 1398
فرم انتخاب فناور برتر دانشجویی دفتر »فکت« دانشگاه برای سال 1397

مطالب/ فرم انتخاب فناور برتر دانشجویی دفتر »فکت« دانشگاه برای سال 1397

                           
      فرم انتخاب فناور برتر دانشجویی دفتر »فکت« دانشگاه برای سال 1397 -
سه شنبه 13 آذر 1397
انتخاب برگزیدگان برتر دانشجویی در جشنواره پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش آذر ماه 97

مطالب/ انتخاب برگزیدگان برتر دانشجویی در جشنواره پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش آذر ماه 97

                           
      انتخاب برگزیدگان برتر دانشجویی در جشنواره پژوهشی دانشگاه در هفته پژوهش آذر ماه 97 -
سه شنبه 22 آبان 1397
اطلاع رسانی در مورد تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی

مطالب/ اطلاع رسانی در مورد تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      اطلاع رسانی در مورد تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی -
دوشنبه 29 مرداد 1397
اطلاع رسانی مکان جدید دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

مطالب/ اطلاع رسانی مکان جدید دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی

                           
      اطلاع رسانی مکان جدید دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی -
چهارشنبه 24 مرداد 1397
فراخوان کاندیداتوری انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی

مطالب/ فراخوان کاندیداتوری انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی

                           
      فراخوان کاندیداتوری انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی فراخوان کاندیداتوری انتخابات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی
يکشنبه 29 فروردين 1395