برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی

انتصاب آقای دکتر حمیدرضا حیدری بعنوان رئیس مرکز رشد و فناوری بیوتکنولوژی دارویی

مطالب/ انتصاب آقای دکتر حمیدرضا حیدری بعنوان رئیس مرکز رشد و فناوری بیوتکنولوژی دارویی

                           
      انتصاب آقای دکتر حمیدرضا حیدری بعنوان رئیس مرکز رشد و فناوری بیوتکنولوژی دارویی -
دوشنبه 8 مرداد 1397
فراخوان کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

مطالب/ فراخوان کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

                           
      فراخوان کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی -
سه شنبه 22 خرداد 1397
فراخوان کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی و فروش

مطالب/ فراخوان کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی و فروش

                           
      فراخوان کارگاه آشنایی با اصول بازاریابی و فروش -
پنجشنبه 12 بهمن 1396
فراخوان کارگاه نحوه اخذ مجوز تولید محصولات بیولوژیک

مطالب/ فراخوان کارگاه نحوه اخذ مجوز تولید محصولات بیولوژیک

                           
      فراخوان کارگاه نحوه اخذ مجوز تولید محصولات بیولوژیک فراخوان کارگاه نحوه اخذ مجوز تولید محصولات بیولوژیک
دوشنبه 29 آبان 1396
فراخوان کارگاه نحوه ثبت شرکتهای تجاری و دانش بنیان

مطالب/ فراخوان کارگاه نحوه ثبت شرکتهای تجاری و دانش بنیان

                           
      فراخوان کارگاه نحوه ثبت شرکتهای تجاری و دانش بنیان فراخوان کارگاه نحوه ثبت شرکتهای تجاری و دانش بنیان
دوشنبه 29 آبان 1396
فراخوان کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکتهای دانش بنیان و مزایای آن

مطالب/ فراخوان کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکتهای دانش بنیان و مزایای آن

                           
      فراخوان کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکتهای دانش بنیان و مزایای آن فراخوان کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکتهای دانش بنیان و مزایای آن
پنجشنبه 21 بهمن 1395
فراخوان کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراع)

مطالب/ فراخوان کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراع)

                           
      فراخوان کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراع) فراخوان کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراع)
پنجشنبه 21 بهمن 1395
کارگاه انواع شرکتهای تجاری(هفت گانه) و نحوه ثبت آنها برگزار شد

مطالب/ کارگاه انواع شرکتهای تجاری(هفت گانه) و نحوه ثبت آنها برگزار شد

                           
      کارگاه انواع شرکتهای تجاری(هفت گانه) و نحوه ثبت آنها برگزار شد کارگاه انواع شرکتهای تجاری(هفت گانه) و نحوه ثبت آنها برگزار شد
يکشنبه 23 آبان 1395
فراخوان کارگاه GMP اتاق های تمیز مرکز رشد بیوتنولوژی دارویی

مطالب/ فراخوان کارگاه GMP اتاق های تمیز مرکز رشد بیوتنولوژی دارویی

                           
      فراخوان کارگاه GMP اتاق های تمیز مرکز رشد بیوتنولوژی دارویی فراخوان کارگاه GMP اتاق های تمیز مرکز رشد بیوتنولوژی دارویی
سه شنبه 11 آبان 1395
کارگاه تجاری سازی اختراعات،فرآیند از ایده تا پدیده(با نگاهی به حوزه بهداشت و سلامت)

مطالب/ کارگاه تجاری سازی اختراعات،فرآیند از ایده تا پدیده(با نگاهی به حوزه بهداشت و سلامت)

                           
      کارگاه تجاری سازی اختراعات،فرآیند از ایده تا پدیده(با نگاهی به حوزه بهداشت و سلامت) کارگاه تجاری سازی اختراعات،فرآیند از ایده تا پدیده(با نگاهی به حوزه بهداشت و سلامت)
چهارشنبه 12 اسفند 1394