برچسب شده با

برچسب شده با دکتر هادی ولیزاده

انتخاب مجدد آقای دکتر هادی ولیزاده در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

مطالب/ انتخاب مجدد آقای دکتر هادی ولیزاده در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان

                           
      انتخاب مجدد آقای دکتر هادی ولیزاده در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان -
دوشنبه 26 آذر 1397
انتخاب مجله APB بعنوان مجله برتر در جشنواره پژوهشی سال 1395

مطالب/ انتخاب مجله APB بعنوان مجله برتر در جشنواره پژوهشی سال 1395

                           
      انتخاب مجله APB بعنوان مجله برتر در جشنواره پژوهشی سال 1395 انتخاب مجله APB بعنوان مجله برتر در جشنواره پژوهشی سال 1395
سه شنبه 7 دي 1395
انتخاب آقایان دکتر هادی ولیزاده  و دکتر نخودچی در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان

مطالب/ انتخاب آقایان دکتر هادی ولیزاده و دکتر نخودچی در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان

                           
      انتخاب آقایان دکتر هادی ولیزاده  و دکتر نخودچی در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان انتخاب آقایان دکتر هادی ولیزاده و دکتر نخودچی در زمره یک درصد برتر دانشمندان جهان
سه شنبه 15 تير 1395
تقدبر از آقايان دكتر محمد برزگر جلالی و دكتر هادي وليزاده

مطالب/ تقدبر از آقايان دكتر محمد برزگر جلالی و دكتر هادي وليزاده

                           
      تقدبر از آقايان دكتر محمد برزگر جلالی و دكتر هادي وليزاده تقدبر از آقايان دكتر محمد برزگر و دكتر هادي وليزاده به عنوان طلایه داران تولید علم در ایران
پنجشنبه 10 دي 1394