برچسب شده با

برچسب شده با دانشکده علوم نوین پزشکی

تمدید مهلت ثبت نام همایش تازه های علوم و فناوریهای نوین پزشکی

مطالب/ تمدید مهلت ثبت نام همایش تازه های علوم و فناوریهای نوین پزشکی

                           
      تمدید مهلت ثبت نام همایش تازه های علوم و فناوریهای نوین پزشکی -
سه شنبه 29 فروردين 1402
رویداد 200 ثانیه در همایش تازه های علوم و فناوریهای نوین پزشکی

مطالب/ رویداد 200 ثانیه در همایش تازه های علوم و فناوریهای نوین پزشکی

                           
      رویداد 200 ثانیه در همایش تازه های علوم و فناوریهای نوین پزشکی -
سه شنبه 3 آبان 1401
اطلاع رسانی شرکت دانشجویان دارای مقاله اورجینال در رویداد رقابتی و نوآورانه 200 ثانیه ترجمان دانش

مطالب/ اطلاع رسانی شرکت دانشجویان دارای مقاله اورجینال در رویداد رقابتی و نوآورانه 200 ثانیه ترجمان دانش

                           
      اطلاع رسانی شرکت دانشجویان دارای مقاله اورجینال در رویداد رقابتی و نوآورانه 200 ثانیه ترجمان دانش -
چهارشنبه 25 خرداد 1401