برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی الکترونیک ملکولی

مطالب/ کارگاه آموزشی الکترونیک ملکولی

                           
      کارگاه آموزشی الکترونیک ملکولی -
دوشنبه 2 مهر 1397
کارگاه آموزشی هزینه اثر بخشی با استفاده از نرم افزار TreeAge

مطالب/ کارگاه آموزشی هزینه اثر بخشی با استفاده از نرم افزار TreeAge

                           
      کارگاه آموزشی هزینه اثر بخشی با استفاده از نرم افزار TreeAge -
شنبه 30 تير 1397
فراخوان کارگاه آموزشی داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو

مطالب/ فراخوان کارگاه آموزشی داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو

                           
      فراخوان کارگاه آموزشی داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو -
چهارشنبه 6 تير 1397
فراخوان کارگاه آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی

مطالب/ فراخوان کارگاه آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی

                           
      فراخوان کارگاه آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی و کاربرد آن در شیمی دارویی -
چهارشنبه 6 تير 1397
فراخوان کارگاه آموزشی سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند

مطالب/ فراخوان کارگاه آموزشی سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند

                           
      فراخوان کارگاه آموزشی سنتز و شناسایی نانوذرات پیشرفته و کاربرد آنها در سیستم های دارورسانی هوشمند -
چهارشنبه 6 تير 1397
فراخوان کارگاه آموزشی ارزیابی سمیت قلبی ترکیبات شیمیایی مختلف با استفاده از میتوکندری های ایزوله شده از قلب

مطالب/ فراخوان کارگاه آموزشی ارزیابی سمیت قلبی ترکیبات شیمیایی مختلف با استفاده از میتوکندری های ایزوله شده از قلب

                           
      فراخوان کارگاه آموزشی ارزیابی سمیت قلبی ترکیبات شیمیایی مختلف با استفاده از میتوکندری های ایزوله شده از قلب -
چهارشنبه 6 تير 1397
کارگاه آشنایی با تهیه بانک سوالات

مطالب/ کارگاه آشنایی با تهیه بانک سوالات

                           
      کارگاه آشنایی با تهیه بانک سوالات کارگاه آشنایی با تهیه بانک سوالات
يکشنبه 16 آبان 1395
کارگاه آموزشی تحت عنوان: تاثیر سورفکتانتها در سیستم های دارورسانی پوستی

مطالب/ کارگاه آموزشی تحت عنوان: تاثیر سورفکتانتها در سیستم های دارورسانی پوستی

                           
      کارگاه آموزشی تحت عنوان: تاثیر سورفکتانتها در سیستم های دارورسانی پوستی کارگاه آموزشی تحت عنوان: تاثیر سورفکتانتها در سیستم های دارورسانی پوستی
سه شنبه 22 تير 1395
فراخوان كارگاه آموزشي «نگارش پروپوزال استانداردمطابق الگوي NIH »

مطالب/ فراخوان كارگاه آموزشي «نگارش پروپوزال استانداردمطابق الگوي NIH »

                           
      فراخوان كارگاه آموزشي «نگارش پروپوزال استانداردمطابق الگوي NIH » برگزاری كارگاه آموزشي «نگارش پروپوزال استانداردمطابق الگوي NIH » توسط مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران
سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
 کارگاه آموزشی: آموزش همه جانبه و فراگیرInclusive Training Workshop  آقای دکتر حنایی برگزار شد

مطالب/ کارگاه آموزشی: آموزش همه جانبه و فراگیرInclusive Training Workshop آقای دکتر حنایی برگزار شد

                           
       کارگاه آموزشی: آموزش همه جانبه و فراگیرInclusive Training Workshop  آقای دکتر حنایی برگزار شد
سه شنبه 8 ارديبهشت 1394