برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گروه شیمی دارویی

 جلسه دفاع پایان نامه تخصصی آقای یاسر ارتشی برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع پایان نامه تخصصی آقای یاسر ارتشی برگزار شد

                           
       جلسه دفاع پایان نامه تخصصی آقای یاسر ارتشی برگزار شد -
چهارشنبه 29 خرداد 1398
 جلسه پیش دفاع پایان نامه تخصصی آقای یاسر ارتشی

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایان نامه تخصصی آقای یاسر ارتشی

                           
       جلسه پیش دفاع پایان نامه تخصصی آقای یاسر ارتشی -
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر بهزاد جعفری برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر بهزاد جعفری برگزار شد

                           
      جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر بهزاد جعفری برگزار شد جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر بهزاد جعفری تحت عنوان
دوشنبه 10 مهر 1396
 جلسه پیش دفاع آقای دکتر بهزاد جعفری تحت عنوان "....برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع آقای دکتر بهزاد جعفری تحت عنوان "....برگزار شد

                           
       جلسه پیش دفاع آقای دکتر بهزاد جعفری تحت عنوان "....برگزار شد جلسه پیش دفاع آقای دکتر بهزاد جعفری تحت عنوان "....برگزار شد
سه شنبه 7 شهريور 1396
جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای علی جهانبان برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای علی جهانبان برگزار شد

                           
      جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای علی جهانبان برگزار شد جلسه پیش دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای علی جهانبان برگزار شد
دوشنبه 8 خرداد 1396
جلسه پیش دفاع آقای امید زارعی برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع آقای امید زارعی برگزار شد

                           
      جلسه پیش دفاع آقای امید زارعی برگزار شد جلسه پیش دفاع آقای امید زارعی برگزار شد
يکشنبه 20 فروردين 1396
 ارتقاء درجه علمی آقای دکتر احد باویلی

مطالب/ ارتقاء درجه علمی آقای دکتر احد باویلی

                           
       ارتقاء درجه علمی آقای دکتر احد باویلی ارتقاء درجه علمی آقای دکتر احد باویلی
پنجشنبه 25 آذر 1395
 انتصاب آقای دکتر سیاوش دستمالچی به عنوان مدیر گروه شیمی دارویی...

مطالب/ انتصاب آقای دکتر سیاوش دستمالچی به عنوان مدیر گروه شیمی دارویی...

                           
       انتصاب آقای دکتر سیاوش دستمالچی به عنوان مدیر گروه شیمی دارویی...
انتصاب آقای دکتر سیاوش دستمالچی به عنوان مدیر گروه شیمی دارویی...

چهارشنبه 31 شهريور 1395
 ارتقاء درجه علمی سرکار خانم دکتر سمیه سلطانی

مطالب/ ارتقاء درجه علمی سرکار خانم دکتر سمیه سلطانی

                           
       ارتقاء درجه علمی سرکار خانم دکتر سمیه سلطانی
ارتقاء درجه علمی سرکار خانم دکتر سمیه سلطانی

چهارشنبه 13 مرداد 1395
ارتقاء درجه علمی سرکار خانم دکتر مریم حمزه میوه رود

مطالب/ ارتقاء درجه علمی سرکار خانم دکتر مریم حمزه میوه رود

                           
      ارتقاء درجه علمی سرکار خانم دکتر مریم حمزه میوه رود ارتقاء درجه علمی سرکار خانم دکتر مریم حمزه میوه رود
شنبه 7 آذر 1394