برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر ناصر صمدی

جلسه سخنرانی آقای دکتر ناصر صمدی، مدیر گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی/ژنتیک دانشکده پزشکی تحت عنوان:

مطالب/ جلسه سخنرانی آقای دکتر ناصر صمدی، مدیر گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی/ژنتیک دانشکده پزشکی تحت عنوان:

                           
      جلسه سخنرانی آقای دکتر ناصر صمدی، مدیر گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی/ژنتیک دانشکده پزشکی تحت عنوان: جلسه سخنرانی آقای دکتر ناصر صمدی، مدیر گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی/ژنتیک دانشکده پزشکی
تحت عنوان:

چهارشنبه 7 مهر 1395