برچسب شده با

برچسب شده با گروه فارماسیوتیکس

فراخوان اولین مدرسه تابستانی فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی تبریز 1401

مطالب/ فراخوان اولین مدرسه تابستانی فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی تبریز 1401

                           
      فراخوان اولین مدرسه تابستانی فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی تبریز 1401 -
دوشنبه 31 مرداد 1401
جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم فاطمه مولوی برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم فاطمه مولوی برگزار شد

                           
      جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم فاطمه مولوی برگزار شد -
يکشنبه 5 دي 1400
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی میترا دولت خواه برگزار گردید

مطالب/ جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی میترا دولت خواه برگزار گردید

                           
      جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی میترا دولت خواه برگزار گردید -
دوشنبه 15 آذر 1400
 جلسه دفاع دوره دکترای تخصصی خانم فهیمه زاهدنژاد برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع دوره دکترای تخصصی خانم فهیمه زاهدنژاد برگزار شد

                           
       جلسه دفاع دوره دکترای تخصصی خانم فهیمه زاهدنژاد برگزار شد -
سه شنبه 9 آذر 1400
 جلسه دفاع دوره دکترای تخصصی خانم مریم سعادت برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع دوره دکترای تخصصی خانم مریم سعادت برگزار شد

                           
       جلسه دفاع دوره دکترای تخصصی خانم مریم سعادت برگزار شد -
سه شنبه 9 آذر 1400
اطلاعیه ژورنال کلابهای گروه فارماسیوتیکس

مطالب/ اطلاعیه ژورنال کلابهای گروه فارماسیوتیکس

                           
      اطلاعیه ژورنال کلابهای گروه فارماسیوتیکس -
يکشنبه 24 مرداد 1400
 جلسه دفاع از پایاننامه تخصصی خانم شادی یعقوبی برگزار گردید

مطالب/ جلسه دفاع از پایاننامه تخصصی خانم شادی یعقوبی برگزار گردید

                           
       جلسه دفاع از پایاننامه تخصصی خانم شادی یعقوبی برگزار گردید -
شنبه 5 تير 1400
 جلسه پیش دفاع از پایان نامه دوره دکتری تخصصی خانم شادی یعقوبی برگزار شد

مطالب/ جلسه پیش دفاع از پایان نامه دوره دکتری تخصصی خانم شادی یعقوبی برگزار شد

                           
       جلسه پیش دفاع از پایان نامه دوره دکتری تخصصی خانم شادی یعقوبی برگزار شد -
سه شنبه 11 خرداد 1400
جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر سعیده اللهیاری در اتاق پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید.

مطالب/ جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر سعیده اللهیاری در اتاق پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید.

                           
      جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر سعیده اللهیاری در اتاق پروفسور برزگر جلالی برگزار گردید. -
چهارشنبه 29 بهمن 1399
انتصاب آقای دکتر یوسف جوادزاده به عنوان مدیر گروه آموزشی فارماسیوتیکس

مطالب/ انتصاب آقای دکتر یوسف جوادزاده به عنوان مدیر گروه آموزشی فارماسیوتیکس

                           
      انتصاب آقای دکتر یوسف جوادزاده به عنوان مدیر گروه آموزشی فارماسیوتیکس -
يکشنبه 12 بهمن 1399