برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دفاع دکتری تخصصی

 جلسه دفاع خانم دکتر سارا سلاطین...برگزار گردید

مطالب/ جلسه دفاع خانم دکتر سارا سلاطین...برگزار گردید

                           
       جلسه دفاع خانم دکتر سارا سلاطین...برگزار گردید -
دوشنبه 12 شهريور 1397
جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر سارا اسمااعیل زاده تحت عنوان

مطالب/ جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر سارا اسمااعیل زاده تحت عنوان

                           
      جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر سارا اسمااعیل زاده تحت عنوان جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر سارا اسمااعیل زاده تحت عنوان ...
شنبه 20 شهريور 1395
جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد

                           
      جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده برگزار شد جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی خانم دکتر الناز مهدی زاده تحت عنوان .....برگزار شد
يکشنبه 7 شهريور 1395
 جلسه  دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر حسینعلی ابراهیمی

مطالب/ جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر حسینعلی ابراهیمی

                           
       جلسه  دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر حسینعلی ابراهیمی جلسه دفاع پایان نامه ی تخصصی آقای دکتر حسینعلی ابراهیمی تحت عنوان.... برگزار شد
پنجشنبه 31 تير 1395
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی خانم دکتر پرینا اصغریان برگزار شد

مطالب/ جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی خانم دکتر پرینا اصغریان برگزار شد

                           
      جلسه دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی خانم دکتر پرینا اصغریان برگزار شد دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی خانم دکتر پرینا اصغریان
سه شنبه 5 آبان 1394