برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده داروسازیFaculty of Pharmacy

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فراخوان

فراخوان جذب دستیار پژوهش (پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)

مطالب/ فراخوان جذب دستیار پژوهش (پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)

                           
      فراخوان جذب دستیار پژوهش (پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی) -
دوشنبه 9 تير 1399
فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مطالب/ فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

                           
      فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -
دوشنبه 19 خرداد 1399
فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

مطالب/ فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

                           
      فراخوان جذب دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور -
يکشنبه 28 ارديبهشت 1399
فراخوان پذیرش دانشجوی PhD by Research دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مطالب/ فراخوان پذیرش دانشجوی PhD by Research دانشگاه علوم پزشکی ایلام

                           
      فراخوان پذیرش دانشجوی PhD by Research دانشگاه علوم پزشکی ایلام -
يکشنبه 28 ارديبهشت 1399
فراخوان پذیرش دانشجوی PhD by Research دانشگاه علوم پزشکی البرز

مطالب/ فراخوان پذیرش دانشجوی PhD by Research دانشگاه علوم پزشکی البرز

                           
      فراخوان پذیرش دانشجوی PhD by Research دانشگاه علوم پزشکی البرز -
يکشنبه 28 ارديبهشت 1399
 ثبت نام و پذیرش فراگیر دوره تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان در شرایط عدم قطعیت

مطالب/ ثبت نام و پذیرش فراگیر دوره تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان در شرایط عدم قطعیت

                           
       ثبت نام و پذیرش فراگیر دوره تاب آوری کسب و کارهای دانش بنیان در شرایط عدم قطعیت -
يکشنبه 28 ارديبهشت 1399
فراخوان جذب دانشجوی دکتری تخصصی تحقیقی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مطالب/ فراخوان جذب دانشجوی دکتری تخصصی تحقیقی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

                           
      فراخوان جذب دانشجوی دکتری تخصصی تحقیقی دانشگاه علوم پزشکی مازندران -
چهارشنبه 28 اسفند 1398
 فراخوان جذب دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مطالب/ فراخوان جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

                           
       فراخوان جذب دانشجوی  دکتری تخصصی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان -
سه شنبه 20 اسفند 1398
فراخوان و  ظرفیت دکترای پژوهشی لرستان

مطالب/ فراخوان و ظرفیت دکترای پژوهشی لرستان

                           
      فراخوان و  ظرفیت دکترای پژوهشی لرستان -
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398