برچسب شده با

برچسب شده با RDCC

برگزاری کارگاه احترام انسان ها به حق سلامتی همدیگر به عنوان یک ارزش اخلاقی

مطالب/ برگزاری کارگاه احترام انسان ها به حق سلامتی همدیگر به عنوان یک ارزش اخلاقی

                           
      برگزاری کارگاه احترام انسان ها به حق سلامتی همدیگر به عنوان یک ارزش اخلاقی -
دوشنبه 5 تير 1402
فراخوان برگزاری اولین دوره تربیت پژوهشگر ترجمانی هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ فراخوان برگزاری اولین دوره تربیت پژوهشگر ترجمانی هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      فراخوان برگزاری اولین دوره تربیت پژوهشگر ترجمانی هوش مصنوعی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
يکشنبه 15 آبان 1401
 کارگاه آموزشی نسبت علم با سنجه های علم سنجی

مطالب/ کارگاه آموزشی نسبت علم با سنجه های علم سنجی

                           
       کارگاه آموزشی نسبت علم با سنجه های علم سنجی -
يکشنبه 9 مرداد 1401
سمینار ریتم های موسیقی و خلق های رفتاری

مطالب/ سمینار ریتم های موسیقی و خلق های رفتاری

                           
      سمینار ریتم های موسیقی و خلق های رفتاری -
شنبه 11 تير 1401
اطلاعیه برگزاری کارگاههای اخلاق توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه

مطالب/ اطلاعیه برگزاری کارگاههای اخلاق توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه

                           
      اطلاعیه برگزاری کارگاههای اخلاق توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه -
چهارشنبه 31 شهريور 1400
وبینار آموزش XML پابمدسنترال دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ وبینار آموزش XML پابمدسنترال دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      وبینار آموزش XML پابمدسنترال دانشگاه علوم پزشکی تبریز -
يکشنبه 28 شهريور 1400
برگزاری کارگاه شاخص های علم سنجی و سامانه نوپا

مطالب/ برگزاری کارگاه شاخص های علم سنجی و سامانه نوپا

                           
      برگزاری کارگاه شاخص های علم سنجی و سامانه نوپا -
چهارشنبه 3 شهريور 1400
وبینارهای مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

مطالب/ وبینارهای مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

                           
      وبینارهای مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی -
چهارشنبه 6 اسفند 1399
دعوت نامه کارگاه "چالش های تجاری سازی و تولید فرآورده های دارویی درمانی پیشرفته: سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت"

مطالب/ دعوت نامه کارگاه "چالش های تجاری سازی و تولید فرآورده های دارویی درمانی پیشرفته: سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت"

                           
      دعوت نامه کارگاه "چالش های تجاری سازی و تولید فرآورده های دارویی درمانی پیشرفته: سلول درمانی، ژن درمانی و مهندسی بافت" -
دوشنبه 4 آذر 1398
اطلاعیه گواهی شرکت در کارگاه های اخلاق

مطالب/ اطلاعیه گواهی شرکت در کارگاه های اخلاق

                           
      اطلاعیه گواهی شرکت در کارگاه های اخلاق -
سه شنبه 16 مهر 1398